Styleguide

Třída Popis
subtitle Změní písmo na kapitálky, nastaví rozpal mezi písmeny
is-uppercase Změní písmo na kapitálky
letter-spacing Nastaví rozpal mezi písmeny
no-p-x Odebere padding po stranách

no-pt

Odebere horní padding
no-pb Odebere spodní padding

headings-magenta

Obarví nadpisy v bloku na růžovo
section-floor Sekce s patrem (přidá blur efekt, ovládá tlačítka po najetí)
icon-size-mega Další velikostní varianta ikony
has-border Přidá okraj k obrázku
filter-magenta Nastaví růžový filtr přes fotku
has-bg-grey/has-bg-gray Přidá šedé pozadí k obrázku
has-bg-magenta Přidá růžové pozadí k obrázku
image-split (+ has-wave) Custom styl obrázku karta (+ přidá vlnku)
gallery-load-more, třída pro tlačítko js-gallery-load-more Galerie, kde je vidět jen pár fotek. Tlačítko pod galerií zobrazí ostatní fotky
divider-wave (divider-magenta, divider-white, divider-black) Změní oddělovač na „vlnkový“ oddělovač (barevné varianty)
full-height-col roztáhne sloupec na výšku řádky
cols-md-1-centered vycentruje a sloupce na telefonu
floor-hero Třída pro hero na detailu patra
image-floor Obrátek s patrem
no-01, no-02 ... Přidá číslo patra do obrázku
no-blur Deaktivuje blur na obrázku